ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

You need to upgrade your Flash Player

 

News >>>

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა

News | 
13.09.2018 |  254
There are no translations available. საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოება („ბას“)     ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2018... See...
დაიწყო ინგლისურენოვანი ტრენერების შერჩევა

News | 
08.08.2018 |  358
There are no translations available. დაიწყო ინგლისურენოვანი ტრენერების შერჩევა USAID პროექტის "მმართველობა და განვითარებისათვის" ფარგლებში.   ინგლისურენოვანი ტრენერების შერჩევა... See...
2017 წლის საქმიანობის ანგარიში

News | 
08.08.2018 |  317
There are no translations available.საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოება („ბას“) 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში     2017 წლის საქმიანობის ანგარიში... See...
განგრძობითი განათლების ვალდებულების შესრულების ასახვა სარეგისტრაციო მონაცემებში

News | 
04.04.2018 |  1078
There are no translations available.„ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და... See...
დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების განგრძობითი განათლების პროგრამა

News | 
06.11.2017 |  2143
There are no translations available. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2017 წლის 03 ნოემრის #711 ბრძანებით რეგულატორის... See...

www.gaiaa.org.ge

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com