ახალი ამბები: აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამა - Wednesday, 14 November 2018 10:49
ახალი ამბები: ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები - Thursday, 08 November 2018 10:53
ახალი ამბები: 2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა - Thursday, 13 September 2018 08:32
ახალი ამბები: 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში - Wednesday, 08 August 2018 12:00
ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ახალი ამბები
Display # 
21 პარლამენტმა ცვლილებები და დამატებები „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ კანონში პირველი მოსმენით მიიღო
22 მოსალოდნელი სიახლეები ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ საქართველოს ახალ კანონში.
23 ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციამ (IFAC) დაამტკიცა წევრობის მოთხოვნების (SMOs) ახალი რედაქცია.
24 ახალი კანონი, პროფესია და მერვე მოწვევის პარლამენტი
25 განახლდა IFAC-სა და IVSC-ს შორის 2009 წელს ხელმოწერილი მემორანდუმი თანამშრომლობის შესახებ
26 ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს ყოფილი ხელმძღვანელი შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს უხელმძღვანელებს
27 სახელმწიფო ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასური 2012 წლის 28 სექტემბრიდან ახალი ნორმატიული დოკუმენტის საფუძველზე დადგინდება.
28 საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 05 სექტემბრის #360 დადგენილებით >>>
29 შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების ახალი, მეცხრე გამოცემა >>>
30 ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ >>>

Page 3 of 4

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com