ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ახალი ამბები
Display # 
21 საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 05 სექტემბრის #360 დადგენილებით >>>
22 შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების ახალი, მეცხრე გამოცემა >>>
23 ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ >>>
24 საქართველოს ახალი კანონი ძალაში 2013 წლის 01 იანვრიდან შედის >>>
25 პარლამენტმა, მეორე მოსმენით კანონი მიიღო >>>
26 კანონი მეორე მოსმენით საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტმა განიხილა >>>
27 მთავრობაში შეხვერის შედეგებით პროფესიის წარმომადგენლები უკმაყოფილონი არიან >>>
28 ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის შესახებ>>>
29 შეხვედრა პარლამენტში >>>
30 პროფესიის მარეგულირებელი ახალი კანონი >>>

Page 3 of 4

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com