ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ახალი ამბები
Display # 
11 განათლების საერთაშორისო სტანდარტები – განხორციელებული განახლებები
12 დოკუმენტი „წერითი გამოცდის შემუშავებისა და ჩატარების შესახებ“
13 მსოფლიო ბანკის ახალი პროექტი (STAREP) ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე ექვსი ქვეყნისათვის
14 პარლამენტმა ცვლილებები და დამატებები „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ კანონში პირველი მოსმენით მიიღო
15 მოსალოდნელი სიახლეები ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ საქართველოს ახალ კანონში.
16 ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციამ (IFAC) დაამტკიცა წევრობის მოთხოვნების (SMOs) ახალი რედაქცია.
17 ახალი კანონი, პროფესია და მერვე მოწვევის პარლამენტი
18 განახლდა IFAC-სა და IVSC-ს შორის 2009 წელს ხელმოწერილი მემორანდუმი თანამშრომლობის შესახებ
19 ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს ყოფილი ხელმძღვანელი შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს უხელმძღვანელებს
20 სახელმწიფო ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასური 2012 წლის 28 სექტემბრიდან ახალი ნორმატიული დოკუმენტის საფუძველზე დადგინდება.

Page 2 of 4

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com