ახალი ამბები: აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამა - Wednesday, 14 November 2018 10:49
ახალი ამბები: ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები - Thursday, 08 November 2018 10:53
ახალი ამბები: 2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა - Thursday, 13 September 2018 08:32
ახალი ამბები: 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში - Wednesday, 08 August 2018 12:00
ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ახალი ამბები
Display # 
11 განთლების სტანდარტებში ცვლილებების პრეზენტაცია
12 ლიზინგის შესახებ ახალი სტანდარტის მიმოხილვა
13 ცვლილებები აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებში
14 დადგენილება აუდიტორის ან/და აუდიტური ფირმის შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ
15 ცვლილება "ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონში
16 IFAC - ის ახალი სახელმძღვანელო დამატებითი ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ
17 ეთიკის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი
18 განათლების საერთაშორისო სტანდარტები – განხორციელებული განახლებები
19 დოკუმენტი „წერითი გამოცდის შემუშავებისა და ჩატარების შესახებ“
20 მსოფლიო ბანკის ახალი პროექტი (STAREP) ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე ექვსი ქვეყნისათვის

Page 2 of 4

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com