ახალი ამბები: აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამა - Wednesday, 14 November 2018 10:49
ახალი ამბები: ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები - Thursday, 08 November 2018 10:53
ახალი ამბები: 2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა - Thursday, 13 September 2018 08:32
ახალი ამბები: 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში - Wednesday, 08 August 2018 12:00
ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ახალი ამბები
Display # 
1 აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამა
2 ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები
3 2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა
4 დაიწყო ინგლისურენოვანი ტრენერების შერჩევა
5 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში
6 განგრძობითი განათლების ვალდებულების შესრულების ასახვა სარეგისტრაციო მონაცემებში
7 დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების განგრძობითი განათლების პროგრამა
8 რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ...
9 პროფესიონალი ბუღალტრის ახალი განმარტება
10 განთლების სტანდარტებში ცვლილებების პრეზენტაცია

Page 1 of 4

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com