ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

განთლების სტანდარტებში ცვლილებების პრეზენტაცია

There are no translations available.

 

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის განათლების საერთაშორისო სტანდარტების კომიტეტმა გამოაქვეყნა პრეზენტაცია, რომელიც ეხება განათლების საერთაშორისო სტანდართებში (IESS) შესულ ცვლილებებს ( https://www2.ifac.org/publications-resources/summary-changes-resulting-ies-revision-project)

 

განათლების სტანდარტების უმრავლესობა შევიდა ან შევა ძალაში 2015 წლის 01 ივლისისდან (გარდა განათლების მე-8  საერთაშორისო სტანდარტისა, რომელიც ეხება აუდიტორული კომპანიების პარტნიორებს და ძალაში შედის 2016 წლის ივლისში).

განათლების საერთაშორისო სტანდარტების განახლებული სრული ვერსიის გასაცნობათ გადადით შემდეგ მისამართზე:  http://www.ifac.org/publications-resources/2014-handbook-international-education-pronouncements

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com