ახალი ამბები: აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამა - Wednesday, 14 November 2018 10:49
ახალი ამბები: ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები - Thursday, 08 November 2018 10:53
ახალი ამბები: 2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა - Thursday, 13 September 2018 08:32
ახალი ამბები: 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში - Wednesday, 08 August 2018 12:00
ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ლიზინგის შესახებ ახალი სტანდარტის მიმოხილვა

ბუღალტერთა  საერთაშორისო ფედერაციამ გამოსცა ლიზინგის შესახებ ახალი სტანდარტის მიმოხილვა და გეგმავს მის გამოცემას 2015 წლის ბოლომდე.

„დანტერესებულმა მხარეებმა გვთხოვეს დამატებითი დეტალების მიწოდება იმის შესახებ, როგორ შეცვლის ლიზინგის ახალი სტანდარტი პრაქტიკას“, აღნიშნა ბასს–ის თავმჯდომარემ ჰანს ჰუგერვორსტმა თავის განცხადებაში. „ყველაზე

მნიშვნელოვანი განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ ახალი სტანდარტი ინვესტორებს მიაწვდის უფრო ვრცელ ინფორმაციას, ვიდრე ეს ახლაა შესაძლებელი, რაც, თავის მხრივ, დაეხმარება  მათ გადაწყვეტილებების მიღებაში. მთავარი განსხვავება, რომელსაც ახალი სტანდარტი მოიტანს, იქნება აქტივებისა და ვალდებულებების ზრდა ბალანსში იმ კომპანიებისათვის, რომელთაც აქვთ დიდი რაოდენობით სალიზინგო ურთიერთობები, რაც თავის მხრივ გააუმჯობესებს კომპანიის ლევერიჯისა და აქტივების  ბაზის გამჭირვალეობას.“

 

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com