ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ლიზინგის შესახებ ახალი სტანდარტის მიმოხილვა

There are no translations available.

ბუღალტერთა  საერთაშორისო ფედერაციამ გამოსცა ლიზინგის შესახებ ახალი სტანდარტის მიმოხილვა და გეგმავს მის გამოცემას 2015 წლის ბოლომდე.

„დანტერესებულმა მხარეებმა გვთხოვეს დამატებითი დეტალების მიწოდება იმის შესახებ, როგორ შეცვლის ლიზინგის ახალი სტანდარტი პრაქტიკას“, აღნიშნა ბასს–ის თავმჯდომარემ ჰანს ჰუგერვორსტმა თავის განცხადებაში. „ყველაზე

მნიშვნელოვანი განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ ახალი სტანდარტი ინვესტორებს მიაწვდის უფრო ვრცელ ინფორმაციას, ვიდრე ეს ახლაა შესაძლებელი, რაც, თავის მხრივ, დაეხმარება  მათ გადაწყვეტილებების მიღებაში. მთავარი განსხვავება, რომელსაც ახალი სტანდარტი მოიტანს, იქნება აქტივებისა და ვალდებულებების ზრდა ბალანსში იმ კომპანიებისათვის, რომელთაც აქვთ დიდი რაოდენობით სალიზინგო ურთიერთობები, რაც თავის მხრივ გააუმჯობესებს კომპანიის ლევერიჯისა და აქტივების  ბაზის გამჭირვალეობას.“

 

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com