ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ეთიკის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის ეთიკის კომიტეტმა საჯარო განხილვისათვის გამოაქვეყნა ეთიკის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომელიც

ეხება დამოუკიდებლობის მოთხოვნებს. კერძოდ, შემოთავაზებულია აუდიტორთა დამოუკიდებლობისადმი მოსალოდნელი საფრთხეების განხილვა ერთსა და იმავე კლიენტთან მრავალწლიანი ურთიერთობისას. შემოთავაზებულია „პარტნიორთა გაციების“ პერიოდის 2 წლიდან 5 წლამდე გაზრდა, თანამშრომლობის ფორმატი აუდიტის კომიტეტებთან (შიდა აუდიტთან) და სხვა.

 

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com