ახალი ამბები: აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამა - Wednesday, 14 November 2018 10:49
ახალი ამბები: ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები - Thursday, 08 November 2018 10:53
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

სწავლება და სერტიფიცირება

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) განათლების სტანდარტების საფუძველზე შემუშავებული “ბას”-ის განათლების სტანდარტების დაკმაყოფილება აუცილებელი პირობაა პროფესიონალი ბუღალტრის ტიტულის მოსაპოვებლად.


პროფესიონალ ბუღალტრად აღიარებისათვის, პრეტენდენტები უნდა შეესაბამებოდნენ განათლებასთან, პროფესიულ უნარ-ჩვევებთან, ეთიკასთან და პრაქტიკულ გამოცდილებასთან დაკავშირებით განათლების სტანდარტებით დადგენილ კრიტერიუმებს.


სასწავლო კურსებზე პრეტენდენტები ეუფლებიან ტექნიკურ ცოდნასა და პროფესიული უნარ-ჩვევების გამოყენებას, რომელიც აუცილებელია პრობლემის გადასაჭრელად რეალურ სიტუაციებში. მათი კომპეტენციის დონე იზრდება ონლაინ რეჟიმში გუნდური მუშაობით, საფუძვლიანი სწავლებით და რეალური ბიზნეს პროექტების იმიტაციით.


კანდიდატების ცოდნა (პროფესიული შესაძლებლობა და კომპეტენტურობა) ფასდება 4 საათიანი სასერტიფიკაციო გამოცდებით. საგამოცდო ნიმუშები და გასული პერიოდის საგამოცდო ნამუშევრები, რომელიც ხელმისაწვდომია სტუდენტებისათვის, კარგი საშუალებაა გამოცდებისათვის მოსამზადებლად.


პრაქტიკული გამოცდილება მეტად მნიშვნელოვანია პროფესიონალი ბუღალტრის სტატუსის მოსაპოვებლად. როგორც წესი, სწავლის პერიოდში პრეტენდენტები იწყებენ მუშაობას და პროფესიული გამოცდილების დაგროვებას. ჩვეულებრივ, კანდიდატებს სჭირდებათ სამი წელი იმისათვის, რომ გამოავლინონ სერტიფიკატის მისაღებად საჭირო კომპეტენცია.

 

სერთიფიკაციის სქემები იხილეთ ბმულზე :

სერთიფიკაციის სქემა 1 – სერთიფიცირებული პროფესიონალი ბუღალტერი

სერთიფიკაციის სქემა 2 – სერთიფიცირებული ხარისხის კონტროლის შემმოწმებელი

 

 


Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com