ახალი ამბები: აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამა - Wednesday, 14 November 2018 10:49
ახალი ამბები: ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები - Thursday, 08 November 2018 10:53
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის მინიჭების წესი

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა შეიმუშავა და სამსახურის უფროსის 2019 წლის 16 მაისის #ნ-5 ბრძანებით დაამტკიცა "სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის მინიჭების წესი".

სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის მინიჭების წესი

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com