ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის მინიჭების წესი

There are no translations available.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა შეიმუშავა და სამსახურის უფროსის 2019 წლის 16 მაისის #ნ-5 ბრძანებით დაამტკიცა "სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის მინიჭების წესი".

სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის მინიჭების წესი

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com