ახალი ამბები: აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამა - Wednesday, 14 November 2018 10:49
ახალი ამბები: ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები - Thursday, 08 November 2018 10:53
ახალი ამბები: 2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა - Thursday, 13 September 2018 08:32
ახალი ამბები: 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში - Wednesday, 08 August 2018 12:00
ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

 

წევრობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში


ბას”-ი 2006 წლიდან IFAC-ის მიერ აღიარებული რეგიონული ჯგუფის (გაერთიანების) “სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ევრაზიის საბჭოს”(ECCAA) ნამდვილი წევრია. ECCAA-ს მიზანია, იყოს მისი წევრი ეროვნული პროფესიული ორგანიზაციების წარმომადგენელი ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციაში, ხელი შეუწყოს მათ გაწევრიანებას IFAC-ში, გადამწყვეტი როლი ითამაშოს თავის რეგიონში საბუღალტრო საქმიანობის მხარდაჭერის, საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვისა და რეგიონული საბუღალტრო პრობლემების გადაჭრის საქმეში.
(გაიგეთ უფრო მეტი ECCAA-ს შესახებ).

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com